v l a d i m i r . c e t t l . c z

Biografie

Biografie


foto: Petr Berounský

Narodil jsem se na severu Čech v Ústí nad Labem. V mládí jsem se na radu otce vyučil krejčovskému řemeslu a později jsem vystudoval Oděvní průmyslovou školu v Praze. Jako krejčí scénických kostýmů jsem pracoval v divadlech v Mostě, v Ústí a posléze i ve filmových studiích AB Barrandov. Svou oděvní tvorbu jsem vždy spojoval s fotografiemi, jež vystavuji od roku 1997. Nejvýznamnější výstava proběhla v roce 1999 v rámci oficiálního programu Mezinárodního Filmového Festivalu v KarlovýchVarech. Byť ve 21. století stopa po mé oděvní tvorbě pozvolna mizí, po roce 2004 o sobě dávám vědět ve zcela jiném prostředí - motoristickém, nejprve jako úspěšný renovátor a tuner svého vozu Škoda 110R Coupé a zanedlouho opět s fotoaparátem v ruce. V roce 2006 jsem podnikl první cestování po vlasti s názvem "Putování za vraky Š110R", z čehož později vznikl i kalendář. Tehdy ještě coby hrdý erkař jsem fotil jen rezivá legendární "kupátka" Š110R. Později jsem přec jen rozšířil svůj zájem o starší modely veteránů československé provenience ve stavu reznoucím a zvláštní pozornost věnuji osobním vozům značky Tatra. Fotografie z výprav za vraky roku 2010 jsem poprvé prezentoval na putovní výstavě "Zpět aneb putování za vraky", která byla vystavena v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici, ale část visí třeba i v Palma de Mallorca. Své dlouholeté výstavní zkušenosti teď realizuji ve svém zaměstnání v Muzeu města Ústí nad Labem. Více informací a spoustu fotek naleznete zde na mém webu či na facebooku.

Pokaždé, když přijdu ke krásné zrzavé loupající se káře z dob dávno minulých, je to, jakoby jste si v knížce nejprve přečetli posledních pár stran a pak si domýšleli předešlý děj. Máte před sebou pravděpodobný konec příběhu vozu, který přirozeně někdy býval krásný naleštěný drahý automobil. Někdo si za něj kdysi pořádně utrhnul od úst, aby jej mohl mít a on si tu teď někde rezne v mezi, rozpadá se a podává poslední svědectví o své zlaté éře. Je tam samozřejmě spousta dalších rovin. Třeba to, že automobil je od počátku okázalá demonstrace lidského umu a vyspělosti technologie, ale stačí, aby ten ušlechtilý předmět byl odstaven k šípku a příroda si zase řekne o své suroviny, které jsme si od ní vlastně jen vypůjčili. Začne si to všechno pěkně pomaloučku brát zpět. No a já prostě jen přijdu k takovému již hotovému obrazu, k poslednímu dějství, namířím, zaostřím, zmáčknu. Nic nearanžuji, vůbec není třeba.

Mějte se fajn a přeji Vám, ať se Vám i v šedi každodenního bytí vždy daří nacházet krásu kolem sebe!

Vladimír Cettl 

__________________________________________________________________


Vladimir Cettl was born in Ústí nad Labem, Czech Republic in 1973. When he was young he was advised by his father to become a tailor, later on he attended Secondary Dress Design School in Prague. As a tailor of the scenic costumes he worked in the theatre in Most, Ústí nad Labem and also in the Film Studios AB BARRANDOV. He always tried to link a dress design with photos which have been exhibited since 1997. The most important exhibition was realized in 1999 during the official program of the International Film Festival in Karlovy Vary. Although in the field of dress design his art slowly disappeared into the 21st century, by 2004 Vladimir had started to become well know in the classic car scene. First as a successful renovator and tunner of his Škoda 110R. Later on he became a photographer again and in 2006 he started his first adventure called „Š110R Old-timers Wandering“ , the photographs where used in his first calendar. In this period he considered himself as a proud „Š110R-renovator“ and he took pictures only of rustry S110R coupes. Further he enlarged his interest in older rusty veteran cars made in Czechslovakia and he gives special attention to Tatra's cars. Photos from wrecks wandering in 2010 were first presented on the traveling exhibition "„BACK or OLD TIMER WANDERING" which was presented at the Technical Museum Tatra in Kopřivnice, and also in Palma de Mallorca. Vladimir is now implementing many years of exhibition experience at the Museum of Usti nad Labem where he works. For more information and a lot of photos please visit this website or his facebook page.

„Whenever I discover a beautiful rusty classic car from very old times, I feel like I am discovering the last pages of a book, I am thinking what could have happened before. You can see probably the last story of the car which used to be polished and expensive some time ago. Somebody perhaps spent their last penny to afford to buy it, and over time it has become more and more rusty eventualy being left in the middle of nowhere with the testamony of its golden age slowly dissapearing. You can of course find more ideas in the pictures, for example the fact the car has been the unique demonstration of humanbeing craft and high-tech technology but it cannot be enough to detach such a noble-minded thing, to let the Nature get back what the people borrowed from it, nature begins step by step to take it back. Well, I only come to discover the symbol, the final act, cover it with my camera, focus and press the button. I do not arrange anything, it is not neccessary at all.

Yours sincerley, 

Vladimir Cettl

 

 

 
(c)1995-2012 Vladimír Cettl