v l a d i m i r . c e t t l . c z

Výstavy / Exhibitions

14.10.2010 - "Zpět aneb putování za vraky", Malostranská Beseda, Praha

 

14. října 2010 se mi do biografie zapisuje jako významný den. Po takřka přesně 10 letech tvůrčího ticha jsem mohl opět veřejnosti předvést nové dílo, výsledek několikaletého bádání po zrzavých krasavicích z plechu z dob více či méně vzdálených. Za nálezy rezivějících veteránů vděčím mnoha lidem. Za realizaci výstavy především jednomu člověku - Janu Sajdlovi, který skrze veletržní projekt "Future Soldier Prague 2010" vznik a adjustaci výstavy "Zpět aneb putování za vraky" sponzoroval.

Vernisáž se konala v rámci slavnostního galavečera v pražské Malostranské Besedě. Úvodního slova se k mé veliké radosti chopil zpěvák Matěj Ruppert.  Poprvé jsem zde také vynesl na světlo světa své pojetí adjustace do zrezivělých železných paspart, jež sklízí stále velký úspěch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografie:

Šárka Martinů

Vladimír Škarda

odkazy:

autopruvodce.cz - Zpět aneb putování za vraky

FB - Šárka Martinů - Zpět aneb putování za vraky

FB- Vladimír Cettl - Plnou parou vpřed k výstavě "Zpět" 

 

 

 

 
(c)1995-2012 Vladimír Cettl