v l a d i m i r . c e t t l . c z

Výstavy / Exhibitions

9.12.2010 - "Zpět aneb putování za vraky", Technické muzeum Tatra Kopřivnice

 

V roce 2010 poslední a v mnoha směrech cílovou výstavou projektu „Zpět“ se stala expozice v Technickém muzeu Tatra v Kopřivnici, jež byla zahájena 9. prosince 2010. Obyvatelé relativně nevelké Kopřivnice jsou úzce svázáni s historií i současností své automobilky a tomu odpovídalo nejen nevšední pojetí výstavy se třemi reálnými rezivějícími veterány Tatra, ale i skladba účastníků vernisáže - vesměs fandů značky. Veliké díky si zaslouží kurátorka výstavy Lucie Kempná se svými kolegy za velmi nadstandardní nasazení při realizaci celé instalace. Slavnostního přestřižení pásky při otevření výstavy se aktivně zúčastnil starosta města Kopřivnice Ing. Josef Jalůvka a ředitel Technického muzea Ing. Lumír Kaválek.

  

 odkazy:

KTK studio - Putování za vraky v Muzeu Tatra

Čeký rozhlas - Mezi naleštěnými vozy budí pozornost rezavé vraky

Euro - rezavá svědectví o časech minulých

MF Dnes - I vraky starých tatřiček nadchnou 

Blesk - V muzeu aut se vystavují vraky

Novojičínský deník - V muzeu se zabydlely vraky

Kopřivnické noviny - Každý rezavějící veterán má svůj zajímavý příběh

TatraWorld.nl - Vladimir Cettl exhibition in Tatra Museum

TatraWorld.nl - Cettl exhibition in Koprivnice opened

i-Veteran.cz - Zpět aneb putování za vraky

Valašské internetové noviny - Zpět aneb putování za vraky

FB Vladimír Cettl - Plnou parou vpřed k výstavě "Zpět"

 

 

 

 
(c)1995-2012 Vladimír Cettl